+90 324 237 38 25info@panatransltd.com.tr

Dıs Ticaret İslemleri

Dıs Ticaret İslemleri

- İthalat ve İhracata ilişkin Akreditif Açılması ile İlgili Tüm İşlemlerin Yürütülmesi ve Takibi

- Akreditif Kapatma İşlemleri

- Vadesi Dolan Akreditiflerin Süre Takipleri ve Süresi Sonunda Akreditiflerin Kapatma İşlemlerinin Yapılması

- Banka Aracılığı İle Yatırılması Gereken Tüm Vergi ve Fonların Müşteri Adına Yatırılması ve Belgelerin İlgili Birimlere İletilmesinin Sağlanması

- İthalat ve İhracata İlişkin Banka Tarafından İstenecek Her Türlü Bilgi ve Belgenin Müşteri Adına Temin ve Tesliminin Sağlanması