+90 324 237 38 25info@panatransltd.com.tr

Gümrük Müşavirligi

Gümrük Müşavirligi

- Yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme ve mevzuat desteği.

- Gümrük Mevzuatı ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde müşavirlik hizmeti sunmanın yanı sıra, aydınlatıcı nitelikte önerilerin sunulması.

- İthalat ve ihracatta işlemlerin en seri şekilde sonuçlandırılması ve maliyet avantajı.

- Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Geçici Çıkış, Geçici Kabul, İthal Lisansları, Kontrol Belgeleri, Yatırım Teşvik Belgeleri, ithalat ve ihracat ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sunulması.

- Götürü Teminat ve Onaylanmış Kişi statülerinin kazandırılması.

- Danışmanlık Hizmetleri.